หน้าหลัก ---> กระดานห้องศึกษาพระเครื่อง ---> ตัวอย่างหัวตะกรุดหลวงพ่อทบในแบบมาตรฐานสากล

Total 11 Record : 1 Page : 1

ตัวอย่างหัวตะกรุดหลวงพ่อทบในแบบมาตรฐานสากล

ส่งข้อความ
 


 
ดอกนี้เป็นตะกรุดยุคต้นพันทองแดงแผ่นเดียว มีการทุบหัวเก่า ได้อายุ เอกลักษณ์เป็นมาตรฐานสากลครับ
ตัวอย่างหัวตะกรุดหลวงพ่อทบในแบบมาตรฐานสากล
ตัวอย่างหัวตะกรุดหลวงพ่อทบในแบบมาตรฐานสากล


โดย  ไก่ เพชรบูรณ์ วันที่  
 
1.  

ส่งข้อความ  ดอกนี้เป็นตะกรุดยุคต้น พันโลหะหลายชนิด ไม่มีการทุบหัว โลหะแห้งเก่าได้อายุโดย  ไก่ เพชรบูรณ์ วันที่ 2014-10-09 20:34:47 
 
2.  

ส่งข้อความ
 
ดอกนี้เป็นหัวตะกรุดธงชาติ พันด้วยโลหะหลายชนิด ลงสีน้ำมันยุคต้น ซึ่งจะเห็นสีแดงติดที่หัวตะกรุด มีการทุบหัวเก่า(ทุบหนัก) โลหะแห้งเก่าได้อายุ เป็นเอกลักษณ์มาตรฐานสากลของตะกรุดธงชาติครับ
โดย  ไก่ เพชรบูรณ์ วันที่ 2014-10-09 20:35:34 
 
3.  

ส่งข้อความ ดอกนี้เป็นหัวตะกรุดธงชาติ พันโลหะทองแดงชนิดเดียว ลงสีน้ำมันยุคต้น ซึ่งจะมีการทุบหัวเก่า(ทุบเบา) โลหะแห้งเก่าได้อายุ เป็นเอกลักษณ์มาตรฐานสากลของตะกรุดธงชาติครับ
โดย  ไก่ เพชรบูรณ์ วันที่ 2014-10-09 20:36:08 
 
4.  

ส่งข้อความ ดอกนี้เป็นตะกรุดยุคต้นพันทองแดงแผ่นเดียว มีการทุบหัวเก่า ได้อายุ เอกลักษณ์เป็นมาตรฐานสากลครับ
โดย  ไก่ เพชรบูรณ์ วันที่ 2014-10-09 20:37:00 
 
5.  

ส่งข้อความ ดอกนี้เป็นตะกรุดยุคต้นพันทองฝาบาตรแผ่นเดียว มีการทุบหัวเก่า ได้อายุ เอกลักษณ์เป็นมาตรฐานสากลครับ
โดย  ไก่ เพชรบูรณ์ วันที่ 2014-10-09 20:37:40 
 
6.  

ส่งข้อความ
 

 ดอกนี้เป็นตะกรุดยุคต้นพันทองฝาบาตรแผ่นเดียว มีการทุบหัวเก่า และลงชาดสีแดงที่หัวตะกรุด โลหะเก่าได้อายุ เอกลักษณ์เป็นมาตรฐานสากลครับ
โดย  ไก่ เพชรบูรณ์ วันที่ 2014-10-09 20:39:01 
 
7.  

ส่งข้อความ ดอกนี้เป็นตะกรุดยุคต้นพันทองแดงหลายแผ่น มีการทุบหัวเก่า โลหะแห้งเก่าได้อายุ เอกลักษณ์เป็นมาตรฐานสากลครับ
โดย  ไก่ เพชรบูรณ์ วันที่ 2014-10-09 20:40:00 
 
8.  

ส่งข้อความ ดอกนี้เป็นตะกรุดยุคต้นพันสามกษัตริย์ มีการทุบหัวเก่า โลหะแห้งเก่าได้อายุ เอกลักษณ์เป็นมาตรฐานสากลครับ
โดย  ไก่ เพชรบูรณ์ วันที่ 2014-10-09 20:40:44 
 
9.  

ส่งข้อความ ดอกนี้เป็นหัวตะกรุดธงชาติ พันด้วยโลหะหลายชนิด ลงสีน้ำมันยุคต้น มีการทุบหัวเก่า(ทุบหนัก) โลหะแห้งเก่าได้อายุ เป็นเอกลักษณ์มาตรฐานสากลของตะกรุดธงชาติครับ
โดย  ไก่ เพชรบูรณ์ วันที่ 2014-10-09 20:41:39 
 
10.  

ส่งข้อความ


  ดอกนี้เป็นตะกรุดยุคต้นพันด้วยโลหะหลายแผ่น มีการทุบหัวเก่า โลหะแห้งเก่าได้อายุ เอกลักษณ์เป็นมาตรฐานสากลครับโดย  ไก่ เพชรบูรณ์ วันที่ 2014-10-09 20:42:39 
 
11.  

ส่งข้อความ ดอกนี้เป็นหัวตะกรุดยุคต้น พันด้วยโลหะทองแดงแผ่นเดียว มีการทุบหัวเก่า(ทุบเบา) โลหะแห้งเก่าได้อายุ เป็นเอกลักษณ์มาตรฐานสากลของตะกรุดธงชาติครับ
โดย  ไก่ เพชรบูรณ์ วันที่ 2014-10-09 20:43:24 
 

Total 11 Record : 1 Page : 1