หน้าหลัก ---> กระดานห้องศึกษาพระเครื่อง ---> ตะกรุดโทนทองแดง ลายพันมาตรฐานหยักข้าง (หายากมีน้อยที่สมบูรณ์)

Total 0 Record : 1 Page : 1

ตะกรุดโทนทองแดง ลายพันมาตรฐานหยักข้าง (หายากมีน้อยที่สมบูรณ์)

ส่งข้อความ
  ตะกรุดโทนทองแดง ลายพันมาตรฐานหยักข้าง (หายากมีน้อยที่สมบูรณ์)  ขนาดโต 4หุน ยาว 4.5นิ้ว.
  ตะกรุดโทนทองแดง ลายพันมาตรฐานหยักข้าง (หายากมีน้อยที่สมบูรณ์)
  ตะกรุดโทนทองแดง ลายพันมาตรฐานหยักข้าง (หายากมีน้อยที่สมบูรณ์)


โดย  เพชรในหุบเขา วันที่  
 

Total 0 Record : 1 Page : 1